Oliveras Boix Arquitectes OB

Escola Bressol a Son Gibert

Escola bressol per a nens de 0 a 3 anys al barri de Son Gibert de Palma de Mallorca.

 

2010

Localització: Palma de Mallorca.

Client: EMOP (Empresa Municipal d'Obres Públiques de Palma)

Superfície: 1.030 m2

Pressupost: 1.215.000 €

 

Equip

Arquitectura: Oliveras Boix Arquitectes + Cati Mestre

Equip de projecte: Jordi Oliveras Boix, Núria Oliveras Boix, Cati Mestre

Estructura: David Codinach

Instal·lacions: TIIS Enginyeria

Pressupost i amidaments: Gregori Ferrà