Oliveras Boix Arquitectes OB

Edifici d'habitatges HPO a Manacor

Edifici d'habitatges de protecció oficial a Manacor. 11 habitatges, aparcament i local comercial.

 

2010 / 2020

Localització: Manacor, Mallorca.

Client: IBAVI (Institut Balear de l'Habitatge)

Superfície: 1.730 m2

Pressupost: 1.368.000 €

 

Equip

Arquitectura: Oliveras Boix Arquitectes + Cati Mestre

Equip de projecte: Jordi Oliveras Boix, Núria Oliveras Boix, Cati Mestre

Estructura: Estudi Cuyàs 38 (Andreu Ibàñez)

Instal·lacions: Cabal Enginyeria (Pere Mestre)

Pressupost i amidaments: Gregori Ferrà

Renders: n19 Interactiva